Etykieta wizerunkowa w urzędach samorządu terytorialnego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1074

Etykieta wizerunkowa w urzędach samorządu terytorialnego

Image label in local government offices

MAŁGORZATA MARUSZEWSKA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.008

Streszczenie:
W niniejszym opracowaniu podjęta została próba przeanalizowania jak ubiór urzędnika wpływa na wizerunek instytucji samorządowej. W dalszej części artykułu wskazano jak urzędnik samorządowy powinien ubierać się do pracy, jakie stosować dodatki, czego powinien się wystrzegać. Przedstawiono, jakie regulacje pracodawca może wprowadzić chcąc wymóc na pracownikach obowiązek stosowania stroju noszonego w codziennej pracy.

Abstract:
This paper attempts to analyze how an employee's actual dress code influences the image of the local government. Further, it has been indicated  how a local government official should dress for work; what accessories should be avoided. Regulations possible to be implemented by an employer for obliging the employees to abide by the dress code typical for daily work have been presented.

Słowa kluczowe:
etykieta ubioru, wizerunek, urzędnik, ubiór, strój

Keywords:
dress code, image, clerk, dress, outfit

Pełny tekst:
PDF – 120-133

Bibliografia:
Borczyk W., Kmak S., Wójcik M., [w:] J. Filek (red.), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, MSAP AE, Kraków 2004.
Czerwińska K., Kwiatkowska A., Ubiór dla pracownika w interpretacjach i orzeczeniach, http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1-2016-czerwinska%2C-kwiatkowska.pdf.
Danowska K., Krótka historia języka ubioru, https://www.dresscode.pl/blog-dressschool/krotka-historia-jezyka-ubioru/.
Domański P., Słownik angielsko-polski polsko-angielski + idiomy, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2004. s. 236, s. 301.
Etcoff N., Przetrwają najpiękniejsi, Wydawnictwo CiS, W.A.B., Warszawa 2000.
Etykieta wizerunkowa w urzędach, http://instytutdyplomacji.net/aktualnosci/szkolenia/.
http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/64/kodeks-etyki-pracownikow-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego.
Ikanowicz C, Piekarski J., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2004.
Łoszewski K., Dress code, Tajemnice męskiej elegancji, Wydawnictwo Bosz, Olszanica 2012.
Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał & Etykieta, ADMSZ, Warszawa 2005.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy, Dz.U. z 2016, poz. 1666, LEX.
Załącznik do Zarządzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2011 r., nr 1/2011, Kodeks etyki pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Zarządzenie nr 49/2010 Burmistrza Miasta Jedlin-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia katalogu standardów zachowań urzędnika w Urzędzie Miasta Jedlin-Zdrój, http://www.bip.um.jedlina.pl/UserFiles/File/Zarzadzenia_2010/Zarzadzenie.Nr.49.2010.Katalog.zachowan.urzednika.doc.
Zbiegień-Maciąg L. , Etyka w zarządzaniu, Wydawnictwo CIM, Warszawa 1996.
Żukowski M., Problematyka ubioru urzędnika, artykuł ST/2009/9/20-25, LEX.

Drukuj