Dyplomacja publiczna - nowatorskie narzędzie polityki zagranicznej czy konieczność komunikacji w systemie międzynarodowym

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 811

Dyplomacja publiczna – nowatorskie narzędzie polityki zagranicznej czy konieczność komunikacji w systemie międzynarodowym?

Public diplomacy – is it an innovative tool in foreign policy or necessity to communicate in international system?

MICHAŁ RULSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2015.010

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Dyplomacja publiczna zyskuje na znaczeniu jako narzędzie polityki zagranicznej adekwatne do operowania w systemie oraz korzystania z postępujących zmian informatycznych w celu bezpośredniego wpływania na obce społeczności. By prawidłowo dokonać analizy i zrozumieć ten instrument polityczny, należy zatem dokonać rozgraniczenia od innych form komunikacji oraz nakreślić wymiary dyplomacji publicznej.

Abstract:
Public diplomacy is becoming more and more important tool if foreign policy cause is adequate to operating in the international system and using progressive changes in information technology, which can be used to gain directly influence to the foreign communities. To analyze and understood this policy instrument properly we should separate it from other forms of communication and outline dimensions of public diplomacy.

Słowa kluczowe:
polityka zagraniczna, komunikacja międzynarodowa, wpływ, informacja

Keywords:
foreign policy, international communication, influence, information

Pełny tekst:

175-195

Bibliografia:
CSIS Commission on smart power. A smarter, more secure America, Washington 2007.
Cull N., Foreword, [w:] European Public Diplomacy. Soft Power at Work, M.K.D. Cross, J. Melissen (eds.), New York 2013.
Cull N., Public Diplomacy’ Before Gullion: The Evolution of a Phrase, April 2006, http://uscpublicdiplomacy.org/pdfs/gullion.pdf.
Cross M.K. D., Melissen J., Conceptualizing European Public Diplomacy, [w:] European Public Diplomacy. Soft Power at Work, M.K.D. Cross, J. Melissen (eds.), New York 2013.
Cross M.K. D., Melissen J., Introduction, [w:] European Public Diplomacy. Soft Power at Work, M.K.D. Cross, J. Melissen (eds.), New York 2013.
Łoś-Nowak T., Polityka zagraniczna – stałe i zmienne komponenty procesu formułowania i realizacji, [w:] Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie, Teresa Łoś--Nowak (red.),Warszawa 2011.
Nye J., Public Diplomacy and Soft Power, Annals of the American Academy of Political and Social Science 2008, Vol. 616.
Nye J., Soft power. Jak osiągnąć sukces w światowej polityce, przeł. J. Zaborowski, Warszawa 2007.
Ociepka B., Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego, Przegląd Strategiczny 2012, nr 1.
Pamment J., West European Public Diplomacy, [w:] European Public Diplomacy. Soft Power at Work, M.K.D. Cross, J. Melissen (eds.), New York 2013.
Sukhoparova I., “Soft power” concept, http://cogitariumlancaster.files.wordpress. com/2012/06/the-concept-of-soft-power.pdf.
What is public diplomacy?, http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy.

Drukuj