Cyberslacking jako przykład zachowania nieetycznego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 813

Cyberslacking, jako przykład zachowania nieetycznego

Cyberslacking, as an example of unethical behavior

PAWEŁ MAREK GARSKI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

ISSN: 1896-8147

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.021

Streszczenie:
Poniższy artykuł monograficzny porusza tematykę zjawiska cyberslackingu, które ma miejsce w przedsiębiorstwach. W artykule zostanie przedstawiona definicja oraz dwa aspekty takiego zachowania. Przedstawione zostaną skutki i przyczyny powstawania cyberslackingu w świetle przeprowadzonych badań empirycznych. Zaprezentowane zostaną również pomysły na walkę z tym zachowaniem. W podsumowaniu znajdzie się ocena zjawiska, jakim jest cyberslacking.

Abstract:
The following monograph refers to the topic of cyberslacking that takes place in companies. The definition and two aspects of such behavior will be presented in the paper. The effects and causes of cyberslacking in the light of empirical studies will be presented. Also ideas will be presented for the fight against this behavior. The summation will include an assessment of the phenomenon of cyberslacking.

Słowa kluczowe:
Cyberslacking, Cyberlenistwo, zachowanie nieetyczne

Keywords:
Cyberslacking, Cyberlaziness, Unethical bahavior

Pełny tekst:
PDF - 38-47

Bibliografia:
Block W., Cyberslacking, Bussines Ethics and Managerial Economics, "Journal of Business Ethics", 2001/33, s. 225.
Bracken L., Cyberslacking Ticks Time Off the Workforce Clock, dostępny w internecie: https://designspike.com/blog/cyberslacking-ticks-time-off-the-workforce-clock/.
Business dictionary, dostępny w internecie: http://www.businessdictionary.com/.
Friedman W.H., Is the Answer to Internet Addiction Internet Interdiction?, [w:] H.M. Chung (red.), Proceedings of the 2000 Americas Conference on Information Systems, 2000.
Kostro P., Cyberslacking zagrożeniem, dostępny w internecie: https://www.pb.pl/cyberlenistwo-zagrozeniem-854973 (dostęp 19.02.2007).
Kozyra P., Cyberslacking to poważny problem. Zapisy w regulaminie pracy nie wystarczą, http://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1026322,cyberslacking-to-powazny-problem-zapisy-w-regulaminie-pracy-nie-wystarcza.html.
Media - press.tv S.A., Cyberslacking, dostępny w internecie: http://www.statlook.com/pl/cyberslacking.
Naughton K., Cyberslacking [w:] Newsweek, z dnia 29.11.1999, http://europe.newsweek.com/cyberslacking-164428?rm=eu.
Oswalt B., Elliot - Howard F., Cyberslacking - legal and ethnical issues facing It managers, dostępny w internecie: http://www.iacis.org/iis/PDFfiles/OswaltElliott-Howard.pdf.
Pogłódek P., Cyberslacking, inaczej cyberlenistwo to wykorzystywanie internetu przez pracownika do celów prywatnych podczas godzin w czasie jego pracy. Cyberslacking jest zagrożeniem dla wielu firm, dostępny w internecie: http://www.biznes-firma.pl/cyberslacking-po-polsku/17830.
Pracodawcy RP, Cyberslacking to coraz poważniejsze zagrożenie dla pracodawców i gospodarki, http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2731,komentarz-dnia-cyberslacking-to-coraz-powazniejsze-zagrozenie-dla-pracodawcow-i-gospodarki.html.
Szpunar M., Cyberslacking - internet w pracy nie tylko do prac, dostępny w internecie: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/30/id/652.
Weblog InfoPraca, Pracujesz 6 godzin, a płacą za 8, czyli jak marnujemy czas w pracy, http://weblog.infopraca.pl/2010/02/pracujesz-6-godzin-a-placa-za-8-czyli-jak-marnujemy-czas-w-pracy/ (dostęp 26.02.2010).
Wyszykowska J., Cyberslacking a ochrona zasobów przedsiębiorstwa i danych osobowych, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-cyberslacking-a-ochrona-zasobow-przedsiebiorstwa-i-danych-osobowych (dostęp 25.01.2017).

Drukuj