Bogumił Brzeziński (red.), Wojciech Morawski (red.), Nowelizacja Ordynacji podatkowej, Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2016, ISBN 978-83-2648976-1, ss. 234

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 738

Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski (red.), Nowelizacja Ordynacji podatkowej Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A.,
Warszawa 2016, ISBN 978-83-2648976-1, ss. 234.

ROBERT KWAŚNIEWSKI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

ISSN 1896-8147

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.012

Pełny tekst:
PDF 105-120

Literatura:
Brzeziński B., Olesińska A., Podstawowe instytucje ogólnego prawa podatkowego, [w:] W. Nykiel, M. Wilk (red.), Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Łódź 2014.
Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2015.
Cieśla M., Zasady doręczania pism na gruncie Ordynacji Podatkowej. Rola pełnomocnika do spraw doręczeń, [w:] J. Glumińska-Pawlic (red.), Rozważania nad Ordynacją Podatkową – de lege lata i de lege ferenda, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Kaźmierski A., Zalewski D., Czynności sprawdzające, [w:] D. Zalewski, A. Melezini (red.), Postępowanie podatkowe. 810 wyjaśnień i interpretacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Melezini A., Zalewski D., Kontrola Podatkowa, [w:] D. Zalewski, A. Melezini (red.), Postępowanie podatkowe. 810 wyjaśnień i interpretacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Nita A., Odsetki za zwłokę jako prawna konsekwencja powstania zaległości podatkowej, [w:] R. Dowgier (red.), Ordynacja Podatkowa. Wokół nowelizacji, Temida 2, Białystok 2009.

Drukuj