Andrzej Borodo, "Współczesne problemy prawne budżetu państwowego", Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ISBN 978-83-231-3326-1, ss.254

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 661

Andrzej Borodo, Współczesne problemy prawne budżetu państwowego
Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Toruń 2014, ISBN 978-83-231-3326-1, ss. 254.

ROBERT KWAŚNIEWSKI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

ISSN 1896-8147

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.011

Pełny tekst:
PDF 91-104

Literatura:
Borodo A., Problematyka prawna ustawy budżetowej, [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesra Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003.
Grodyński T., Zasady gospodarstwa budżetowego w Polsce na tle porównawczym, Polska Akademia Umiejętności, Komitet Wydawnictw Ekonomicznych, Kraków 1932.
Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
Ruśkowski E., Zawadzka-Pąk U.K., Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski, Temida 2, Białystok 2010.

Drukuj