Analiza poziomu zadowolenia z opieki badanych pacjentek oddziału położniczo-neonatologicznego w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1048

Analiza poziomu zadowolenia z opieki badanych pacjentek oddziału położniczo - neonatologicznego w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych

Satisfaction care analysis of the examined patients of the obstetric-neonatological ward depending on the selected sociodemographic variables

DOROTA KOCHMAN, PAULINA WOJASIŃSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.001

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Poziom zadowolenia pacjentów ze sprawowanej opieki odgrywa coraz większą rolę w ocenie jakości usług medycznych. Potrzeba prowadzenia badań w tym zakresie wynika nie tylko z rozwoju medycyny, konkurencji pomiędzy ośrodkami opieki medycznej, ale przede wszystkim z konieczności szukania optymalnych rozwiązań w sprawowaniu opieki nad pacjentem i dążeniu do ciągłego rozwoju kadry medycznej.
Cel. Celem pracy jest analiza poziomu zadowolenia z opieki badanych pacjentek oddziału położniczo – neonatologicznego.
Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz metodę szacowania, jako technikę - ankietowanie i skalę szacunkową. Narzędziem uczyniono własny kwestionariusz ipolską wersję skali zadowolenia z opieki NEWCASTLE (wybrane aspekty). W przeprowadzonych badaniach udział wzięło 50 osób.
Wyniki. Średni poziom zadowolenia z opieki pielęgniarskiej oddziale oscylował w granicy maksymalnej ilości punktów do zdobycia, co oznacza, że prawie wszystkie z ankietowanych kobiet były bardzo zadowolone ze sprawowanej nad nimi i ich dziećmi opieki.
Wnioski. Na poziom zadowolenia z opieki i pozyskiwania informacji od personelu nie mają istotnego wpływu wybrane zmienne socjodemograficzne (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania), czas hospitalizacji i korzystanie ze wsparcia ze strony pielęgniarek.

Abstract:
Introduction. Nowadays the problem of HIV / AIDS is crucial. Although we have very good access to HIV /AIDS treatment in Poland, without any financial limitations, the HIV infection is still growing. Society and especially young people, do not have basic knowledge about HIV / AIDS and close their minds to the possibility of infection. This has a great influence on the increase of risky sexual behavior, the use of psychoactive substances, as well as ingoring risk of HIV infection. Medicine still does not know the drug that completely eliminates the virus from the body. Statistics are disturbing and show that two people in Poland find out about their infection daily . People are clearly reluctant to perform HIV tests.
Aim. The aim of the study was to assess the level of knowledge of HIV / AIDS among people of 19-49 years of age in Belchatow.
Material and methods. The research was carried out in January 2017 using a questionnaire survey, among randomly selected residents of the city of Bełchatów and its surroundings.
Results. The knowledge of respodents of HIV and AIDS was moderate. They gave an average of 53.07%
of correct answers to questions about various HIV and AIDS issues. The source of information about HIV and AIDS for the respondents was most often: the Internet, television, the press and magazines. In case of the Internet, the press and magazines there was no significant impact on the level of knowledge of the respondents on HIV and AIDS. On the other hand, television significantly reduced the level of this knowledge and thus was not a good source of information on this subject. The same influence on the level of knowledge in the field of HIV and AIDS had respondents' friends who also significantly reduced the level of knowledge on the subject. However, all other sources of information (e.i. literature, social campaigns, colleges and schools, and leaflets) significantly improved the level of knowledge in this area, and thus they were a good source of information on this subject.
Conclusions. Because it is dangerous to neglect the HIV virus, emphasis should be placed on education, raising public awareness so that people can assess risky situations and know methods that will effectively prevent infection. Well-considered decisions and common sense protect against the risk of HIV infection, and this contributes to reducing the human dramas caused by developing AIDS.

Słowa kluczowe:
jakość opieki, skala Newcastle, zadowolenie z opieki

Keywords:
quality of care, Newcastle, care satisfaction

Pełny tekst:
PDF -9-27

Bibliografia / Bibliography:
1.Gładysz A. i wsp. Patogeneza, klinika i zakażenia oportunistyczne. W: Cianciara J., Juszczyk J. (Red.) . Alistair P. The evolution of neonatology, Department of Pediatrics, Division of Neonatal and Developmental Medicine, Stanford University School of Medicine, Palo Alto, CA 94304, 2005,(58),4:799-815.
2.Syweński E., Suchańska D., Dobrowolska D., Góralewicz- Lenartowicz R. Baran L., Berghausen –Mazur M.Płód jako pacjent. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2008,1,(4):314-318.
3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Poz. 1756.
4.Kołpa M., Jurkiewcz B., Sobyra A.: Wizerunek pielęgniarski oraz czynniki determinujące zadowolenie z opieki pielęgniarskiej na oddziale chirurgii jednego dnia. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angilogiczne 2016,3:146-151.
5.Szpringer M., Chmielewski J., Kosecka J., Sobczyk B., Komendacka O. Poziom satysfakcji pacjentów jako jeden z aspektów jakości opieki medycznej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2015,21,(2):132-137.
6.Kos M., Dziewa A., Drop B., Kawiak-Jawor E. Satysfakcja z opieki medycznej w oddziałach zachowawczych SPZOZ w Kraśniku w zależności od miejsca zamieszkania pacjentów, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu,2016,22,(2):151-157.
7.Sochocka L., Wojtyłko A. Poczucie satysfakcji podopiecznych Oddziału Chirurgii Dziecięcej WCM w Opolu a model opieki funkcjonujący w Oddziale. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2011,1,(1):19-25.

Drukuj