A. Lutrztykowski, R. Musiałkiewicz, F. Nalikowski (red.), Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 887

Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarzadzania i rozwoju, Alfred Lutrzykowski, Robert Musiałkiewicz i Fabian Nalikowski (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek 2017, ISBN 978-83-60607-78-7, ss. 210

Cities of the future. In search of a new management and development paradigm, Alfred Lutrzykowski, Robert Musiałkiewicz i Fabian Nalikowski (Eds.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek 2017, ISBN 978-83-60607-78-7, 210 pages

KATARZYNA MACIEJEWSKA-MIESZKOWSKA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.015

Streszczenie:
Miasta są istotnym element funkcjonowania państwa i w sposób zasadniczy determinują jego potencjał. Celem niniejszego artykułu recenzyjnego jest przedstawienie jak kwestię zarzadzania i rozwoju aglomeracji miejskich, w aspekcie teoretycznych i praktycznym, analizują autorzy artykułów zawartych w książce pt. „Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarzadzania i rozwoju”. Jej redaktorzy, Alfred Lutrzykowski, Robert Musiałkiewicz i Fabian Nalikowski, podjęli się wraz z autorami tekstów określenia nowych wyznaczników w rozwoju struktur miejskich.

Abstract:
Cities are an important element of the functioning of the state and fundamentally determine its potential. The purpose of this review is to present how the issue of management and development of urban agglomerations, in theoretical and practical aspects, is analyzed by the authors of the articles contained in the book ‘Cities of the future. In search of a new management and development paradigm’. Its editors – Alfred Lutrzykowski, Robert Musiałkiewicz and Fabian Nalikowski – undertook with the authors of the texts to define new determinants in the development of urban structures.

Słowa kluczowe:
miasto, zarządzanie miastem, rewitalizacja, rozwój miasta

Keywords:
city, city management, revitalization, city development

Pełny tekst:
PDF 144-150

Drukuj