Rozprawy Humanistyczne (ISSN 1731-2221)

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3102

O CZASOPIŚMIE (ABOUT THE JOURNAL)

    Tematyka czasopisma
    Źródłosłów pojęcia „humanistyka” to łaciński termin humanus, czyli ludzki. Humanus oznacza też „humanistę”, czyli tego, który zna i zajmuje się naukami humanistycznymi. Te z kolei, w ich najszerszej definicji, badają człowieka jako byt społeczny i jego wytwory. Jednak to, co człowiek tworzy, niekoniecznie musi mieć materialną postać i jako takie, może posiadać niebagatelne znaczenie dla ludzi. Niewybaczalnym błędem byłoby więc porzucenie tego, co ma fundamentalne znaczenie dla naszego dziedzictwa i tożsamości. Humanistyka, chociaż dzisiaj jest czasami traktowana jako swoista intelektualna fanaberia, odgrywa przecież kluczową rolę społeczną, chociażby poprzez kreowanie postaw, przekazywanie wartości, czy analizę społecznych przejawów życia człowieka.
    Ideą naszego czasopisma było to, aby stało się miejscem prezentacji i wymiany myśli z szerokiego spectrum dziedzin, jakim zajmują się nauki humanistyczne.
    „Rozprawy Humanistyczne”były recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym w formie elektronicznej przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

    Komitet redakcyjny
    Redaktor naczelny: dr Ireneusz Koepke
    Zastępca redaktora naczelnego: dr Anna Snarska
    Sekretarz redakcji: dr Lucyna Matuszak
    Redaktor językowy (j. angielski): mgr Marta Lisowska
    Redaktor językowy (j. polski): dr Maciej Krzemiński

    Rada Naukowa
    prof. dr hab. Roman Bäcker (UMK w Toruniu)
    prof. dr hab. Andrzej de Lazari (UŁ)
    prof. dr hab. Marek N. Jakubowski (UMK w Toruniu)
    dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM w Olsztynie
    dr hab. Rafał Moczkodan (UMK w Toruniu)
    dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP w Słupsku
    dr hab. Marcin Hlebionek, UMK w Toruniu

    Recenzenci czasopisma w roku 2016
    prof. dr hab. Jadwiga Uchman (UŁ)
    prof. dr hab. Tadeusz Błażejewski
    prof. dr hab. Lech Kolago (UW)
    dr hab. Barbara Grabowska (UMK w Toruniu)
    dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski (UMK w Toruniu)
    dr hab. Zbigniew Naworski (UMK w Toruniu)
    dr Joanna Stolarek - (Uniwersytet Przrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
    dr Aneta Lipska (PWSZ we Włocławku)
    dr Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński)
    dr Tomasz Brzezicki (UMK w Toruniu)

Drukuj