Państwo-Prawo-Administracja - Aktualny numer

Nr 2(1)/2016
  ISSN 2451-1676
  Red. naczelny Robert Musiałkiewicz

Spis treści

Artykuły

Czas popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontekście przedawnienia karalności (wybrane aspekty)
Daniel Jurewicz

Zasady nabywania prawa do „nagród jubileuszowych” przez pracowników samorządowych i ich oskładkowanie
Nina Dąbrowska, Robert Kwaśniewski

Problematyka oskładkowania „świadczeń urlopowych” w świetle interpretacji ZUS wydanych do 2013 r. oraz orzecznictwa sądowego
Robert Kwaśniewski

Glosy

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2015 r., II FSK 3435/14
Piotr Więcek

Sprawozdania

Sprawozdanie z I Międzynarodowej konferencji naukowej „Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania”, Włocławek, 2–4 czerwca 2016 r.
Krzysztof Czarnecki

Sprawozdanie z VIII studenckiej konferencji naukowej pt. „Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce”, Włocławek, 24 maja 2016 r.
Jacek Wojciechowski
Drukuj