Państwo-Prawo-Administracja - Archiwum

Nr 1(1)/2016
  ISSN 2451-1676
  Red. naczelny Robert Musiałkiewicz

Spis treści

Artykuły

Firmy ochroniarskie i detektywistyczne
Judyta Bielanowska

Problematyka oskładkowania „barbórki” w świetle interpretacji ZUS i orzecznictwa sądowego
Nina Dąbrowska, Jacek Wantoch-Rekowski

Prawnokarne regulacje dotyczące zakazu podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży w okresie ciszy referendalnej
Jacek Wojciechowski

Artykuły recenzyjne

Jacek Wantoch-Rekowski (red.), Samorząd terytorialny w Polsce. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Wydawnictwo PWSZ we Włocławku, Włocławek 2015, ISBN 978-83-60607-66-4, ss. 217
Artur Halasz

Grażyna Voss, Rafał Drewniak, Robert Musiałkiewicz, Piotr Prewysz-Kwinto, Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym. Ujęcie modelowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-7556-752-6, ss. 190
Jolanta Laskowska

Eugeniusz Ruśkowski (red.), Janusz Stankiewicz, Marcin Tyniewicki, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Roczność i wieloletniość w finansach publicznych, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-3397-9, ss. 288
Jacek Wantoch-Rekowski

Rafał Dowgier, Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015, ISBN 978-83-62813-75-9, ss. 386
Jacek Wantoch-Rekowski

 

Drukuj