Ekonomia i Zarządzanie - Archiwum

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3801
  IX(3) 2016
 ISSN 1896-8147
 Małgorzata Wiśniewska (redaktor naczelny)

Spis treści

Artykuły

Fundusz Rezerwy Demograficznej i Norweski Fundusz Emerytalny - ocena dotychczasowej działalności i perspektywy
Magdalena Aksamit, Agnieszka Czerniak

    
Gry komputerowe jako nowoczesny rodzaj rozrywki wspomagający rehabilitację, edukację oraz aktywizację w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością
Monika Bartczak

    
Konieczność dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce
Julia Kwiatkowska

    
Społeczne i gospodarcze aspekty uchwały o zniesieniu opłaty targowej w miastach na prawach powiatu
Marek Słupczewski, Olga Kosmała, Martyna Wilmanowicz


Outsourcing pracowniczy jako ryzykowny sposób zarządzania kadrami - prawna i ekonomiczna odpowiedzialność płatnika składek na ubezpieczenia społeczne
Marek Słupczewski

        
Instytucja rozkładania na raty i umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników
Martyna Wilmanowicz

 

Całość nr IX (3) 2016 do pobrania
  IX(2) 2016
 ISSN 1896-8147
 Małgorzata Wiśniewska (redaktor naczelny)

Spis treści

Artykuły

Projekt uczelnianej aplikacji mobilnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku "PWSZ"
Monika Bartczak, Maciej Moradewicz

   
Ekologiczne i technologiczne aspekty doboru elektrolitów w procesie elektrochemicznego ostrzenia ściernic
Andrzej Gołąbczak

   
Opłata od posiadania psów na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego
Robert Kwaśniewski, Magdalena Jurczuk

   
Odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu - charakterystyka oraz skutki dla rolników w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób fizycznych
Marek Słupczewski

Artykuły recenzyjne

   
Andrzej Borodo, "Współczesne problemy prawne budżetu państwowego", Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ISBN 978-83-231-3326-1, ss.254
Robert Kwaśniewski

       
Bogumił Brzeziński (red.), Wojciech Morawski (red.), Nowelizacja Ordynacji podatkowej, Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2016, ISBN 978-83-2648976-1, ss. 234
Robert Kwaśniewski

 

Całość nr IX (2) 2016 do pobrania
  Ekonomia i Zarządzanie TOM IX (1) 2016

  IX(1) 2016
  Małgorzata Wiśniewska (redaktor naczelny)

Spis treści

Artykuły

Wybrane metody łamania zabezpieczeń w systemach operacyjnych oraz w infrastrukturze sieciowej
Monika Bartczak, Maciej Moradewicz, Wanda Gryglewicz Kacerka

Wyzwania dla przedsiębiorstw finansowych w obszarze transferu nowych technologii
Waldemar Glabiszewski

Mobbing jako patologiczne zjawisko w miejscu pracy
Krystyna Kurowska

Marketing społeczny na przykładzie kampanii "Młodzi patrzą na trzeźwo"
Dawid Szostek

Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 z wykorzystaniem wskaźników na przykładzie gminy Zgierz
Agnieszka Orankiewicz

Rekomendowane style zarządzania w warunkach ponowoczesności
Ewa Podlewska
  Ekonomia i Zarządzanie TOM VIII (2015)EiZ 2015

  Małgorzata Wiśniewska (red.)
  ISNN: 1896-8147
  Rok wydania 2015
  Okładka: miękka
  Format: 240 x 162 mm

Spis treści

Niestandardowe finansowanie inwestycji komunalnych w warunkach spowolnienia gospodarczego, wzrastającego długu publicznego i ograniczeń zadłużania samorządów
Jerzy Rutkowski
PDF - 7-25

Uwarunkowania strategicznych decyzji o zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw
Aneta Szóstek
PDF - 27-46

Wdrażanie polityki bezpieczeństwa informacji w polskich uczelniach technicznych w świetle badań empirycznych
Małgorzata Wiśniewska, Sławomir Tylczyński
PDF - 47-58

Ocena sposobu zarządzania innowacjami kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw
Maciej Zastempowski
PDF - 59-72

Twórczośc człowieka a innowacyjność organizacji
Adam Grudzień
PDF - 73-90

Znaczenie zachowań pracowniczych w rozwoju organizacji
Monika Chodorek
PDF - 91-107

Rola menedżera w zespołach wirtualno-sieciowych
Ewa Podlewska
PDF - 109-121
  Ekonomia i Zarządzanie TOM VII (2014)
 Małgorzata Wiśniewska (red.)
 ISNN: 1896-8147
 Rok wydania 2014
 Okładka: miękka
 Format: 240 x 162 mm   

Spis treści

Strategiczna karta wyników i możliwości jej zastosowania w jednostkach samorządu terytorialnego
Maciej Zastempowski
PDF - 7-25

Analiza stanu bezpieczeństwa informacji w uczelniach technicznych
Małgorzata Wiśniewska, Karolina Kalińska
PDF - 27-37

Wpływ menedżerów średniego szczebla na budowie relacji interpersonalnych pracowników
Aldona Glińska-Neweś, Ewa Podlewska
PDF - 39-52

Pozytywny potencjał organizacji jako instrument zmniejszający ryzyko odejść kluczowych pracowników
Monika Chodorek, Aneta Szóstek
PDF - 53-66

Przemysły kreatywne – od kultury do gospodarki
Agnieszka Orankiewicz
PDF - 67-81

Otwarte fundusze emerytalne – powstanie, ewolucja, likwidacja?
Barbara Dziubek
PDF - 83-98
  Ekonomia i Zarządzanie TOM VI (2013)
 Małgorzata Wiśniewska (red.)
 ISNN: 1896-8147
 Rok wydania 2013
 Okładka: miękka
 Format: 240 x 162 mm

Spis treści

Analiza systemowa w zarządzaniu
Zbigniew Wiśniewski
PDF - 7-24

Transfer technologii w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usług finansowych
Waldemar Glabiszewski
PDF - 25-48

Kryzys na światowych rynkach finansowych a rozwój i konkurencyjność funduszy inwestycyjnych w Polsce
Karolina Kalińska
PDF - 49-64

Ocena samowystarczalności budżetów gmin – analiza makroekonomiczna (za lata 2010-2011)
Jerzy Rutkowski
PDF - 65-78

Ekonomiczno-organizacyjne skutki wdrożenia scenariusza polityki rolnej i strategii włączenia produkcji roślinnej dla przedsiębiorstwa HZZ Osowa Sień Sp. z o.o.
Małgorzata Karolewska-Szparaga
PDF - 79-98

Znaczenie pozytywnych relacji interpersonalnych pracowników dla rozwoju przedsiębiorstwa
Aldona Glińska-Neweś
PDF - 99-108

Modele komunikowania społecznego
Agata Kubiczek
PDF - 109-124

Profil kompetencji współczesnego menedżera
Ewa Podlewska
PDF - 125-139

Ryzyko zarządzania talentami
Monika Chodorek, Aneta Szóstek
PDF - 141-162
  Ekonomia i Zarządzanie TOM V (2009)
 Aneta Szóstek (red.)
 ISNN: 1896-8147
 Rok wydania 2009
 Okładka: miękka
Format: 240 x 162 mm

Spis treści

Kształtowanie zachowań studentów w procesie dydaktyczno-wychowawczym na kierunku zarządzanie w świetle badań
Piotr Jaworowski
PDF  -  9-19

Bezpieczeństwo informacji w organizacjach
Małgorzata Wiśniewska
PDF  -  21-36

Zagrożenia bezpieczeństwa informacji we współczesnej organizacji
Małgorzata Wiśniewska
PDF  -  37-51

Rola bez danych w zarządzaniu
Łukasz Andrzejak
PDF  -  53-65

Zarządzanie wymaganiami użytkowników w projektowaniu systemów komputerowych
Dawid Topólniak
PDF  -  67-76

Mobbing szkolny na przykładzie uczelni wyższej
Joanna Szewczyk
PDF  -  77-90

Niepełnosprawni na rynku pracy w Polsce
Agata Adamkiewicz
PDF  -  91-102

Przywództwo w organizacji
Mirosłąw Krajewski
PDF  -  103-111

Projekt inwestycyjny obiektu hotelowego
Justyna Margas
PDF  -  113-128

Fundusze inwestycyjne w Polsce
Wioleta Grączewska
PDF  -  129-139

Polski rynek leasingu
Piotr Spisz
PDF  -  141-157

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego we współczesnym społeczeństwie obywatelskim. Polskie doświadczenia
Hanna Szczechowicz
PDF  -  161-178

Gazociąg północny – kwestie sporne związane z jego budową
Adrian Matuszewski    
PDF  -  179-193

Energia odnawialna – ratunek dla atmosfery ziemskiej
Katarzyna Wróbel
PDF  -  195-204

Międzynarodowe Domy Spotkań Młodzieży i ich rola w rozwoju polsko-niemieckiej współpracy młodzieży
Justyna Agata Kozak
PDF  -  205-215

Wpływ obchodów 50-lecia zakończenia II Wojny Światowej na stosunki polsko-niemieckie
Agnieszka Janczak
PDF  -  217-228

Wspólna polityka Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wioleta Korycka
PDF  -  229-241

Czarny Public Relations w marketingu politycznym
Łukasz Łopińśki
PDF  -  243-255

Marketing polityczny na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w latach 2000 i 2005
Dawid Sawa
PDF  -  257-267
  Ekonomia i Zarządzanie TOM IV (2008)
 Marek Zarębski (red.)
 ISNN: 1896-8147
 Rok wydania 2008
 Okładka: miękka
 Format: 240 x 162 mm

Spis treści

Poglądy i opinie o studiach i studiowaniu licencjatów, kończących studia z zarządzania w czerwcu 2008 roku
Piotr Jaworowski
PDF  -  5-19

Przedsiębiorstwo a ryzyko ekonomiczne
Agata Kubiczek
PDF  -  21-29

Źródła innowacji w działalności małych i średnich przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego
Waldemar Glabiszewski
PDF  -  31-43

Polskie doświadczenia w transformacji sfery handlu zagranicznego – próba syntezy
Justyna Łapińska
PDF  -  45-56

Przedsiębiorca jako strona postępowania w sprawach gospodarczych
Magdalena Osowska-Grzelak
PDF  -  57-83

Opłata podatkowa jako rodzaj sankcji dla przedsiębiorcy – wybrane zagadnienia
Jacek Wantoch-Rekowski
PDF  -  85-93

Służba cywilna i system jej wynagradzania na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
Ewa Krowiarz
PDF  -  95-106

Zastosowanie metody 360 stopni w ocenie kompetencji nauczycieli
Hanna Karaszewska, Sławomira Lubańska
PDF  -  1107-121

Zmiana w podejściu do sprawo9zdawczości segmentów działalności i jej zasadność
Tomasz Zimnicki
PDF  -  123-137

Struktura agrarna polskiego rolnictwa
Marek Zarębski
PDF  -  139-152

Cena ziemi rolniczej w Polsce
Marek Zarębski
PDF  -  153-168
  Ekonomia i Zarządzanie TOM III (2007)
Marek Zarębski (red.)
ISNN: 1896-8147
Rok wydania 2007
Okładka: miękka
Format: 240 x 162 mm

Spis treści

Rozwój polskiej przedsiębiorczości w ujęciu przestrzennym
Marek Zarębski
PDF  -  5-24
    
Ekonomiczno-gospodarcze właściwości trans granicznej produkcji i przetwórstwa żywności
Piotr Jaworowski
PDF  -  25-32

Szara strefa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
Agata Kubiczek
PDF  -  33-47

Zastosowanie badań marketingowych jako elementu umożliwiającego rozwój polskich przedsiębiorstw. Prezentacja wyników
Iwona Matuszewska
PDF  -  49-56

Brak informacji marketingowej jako jedna z przeszkód rozwoju polskich przedsiębiorstw
Aniela Wrzeszczyńska
PDF  -  57-64

Instytucje i fundusze wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Piotr Prochno
PDF  -  65-76

Promocja szansą rozwoju polskich przedsiębiorstw
Arkadiusz Woliński
PDF  -  77-85

Sprawna dystrybucja szansą rozwoju polskich przedsiębiorstw
Bartosz Stanisławski
PDF  -  87-95

Rola płacy w motywowaniu pracowników
Anna Wyszyńska
PDF  -  97-109

Strategia konkurencji przedsiębiorstwa
Kinga Gajewska
PDF  -  111-123

Modele outsourcingu
Magdalena Żychlińska
PDF  -  125-134

Zarządzanie finansami w firmie przy wykorzystaniu Exela
Marcin Kowalczyk
PDF  -  135-146

Strategia marketingowa polskich przedsiębiorstw w Internecie
Lidia Zielińska
PDF  -  147-158
  Ekonomia i Zarządzanie TOM II (2006)
Marek Zarębski (red.)
ISNN: 1896-8147
Rok wydania 2006
Okładka: miękka
Format: 240 x 162 mm

Spis treści

Działalność gospodarcza Polskich Lasów Państwowych
Marek Zarębski
PDF  -  5-16

Lasy w zrównoważonym rozwoju gospodarczym
Marek Zarębski
PDF  -  17-27

Zasoby leśne w Polsce
Marek Zarębski
PDF  -  29-42

Skuteczność motywatorów stosowanych wobec nauczycieli
Hanna Karaszewska, Ewa Krowiarz
PDF  -  43-58

Zmiany w płacach po wejściu do Unii Europejskiej – z wykorzystaniem doświadczeń Irlandii i Grecji
Hanna Karaszewska
PDF  -  59-81

Studenci o procesie dydaktycznym – rozważania o Systemie Stymulacji i Ocenie Jakości Kształcenia na przykładzie specjalności: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem (wyniki badań – ciąg dalszy)
Piotr Jaworowski
PDF  -  83-101

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem jako element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Jolanta Filipiuk, Justyna Łapińska
PDF  -  103-120

Typy ludzkie we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym
Joanna Zarębska
PDF  -  121-134

O pewnej koncepcji analizy relacji: wydajność pracy - płace
Adam Żwirbla
PDF  -  135-156

Polityka ochrony francuskiego języka ekonomicznego przed obcojęzycznymi terminami ekonomicznymi w wybranych krajach Frankofonii
Tatiana Glapiak
PDF  -  157-174
  Ekonomia i Zarządzanie TOM I (2006)
Marek Zarębski (red.)
ISNN: 1896-8147
Rok wydania 2006
Okładka: miękka
Format: 240 x 162 mm  

Spis treści

Rynek usług agroturystycznych w Polsce
Marek Zarębski
PDF  -  7-18

Podaż usług agroturystycznych w Polsce
Joanna D. Zarębska
PDF  -  19-31

Wynagrodzenia w największych polskich przedsiębiorstwach
Hanna Karaszewska
PDF  -  33-53

Zróżnicowanie wynagrodzeń w największych polskich przedsiębiorstwach a ich wyniki ekonomiczne
Hanna Karaszewska
PDF  -  55-70

Dziedzictwo myśli etycznej Jana Pawła II
Ks. Marian Włosiński
PDF  -  71-96

Innwoacyjno-przedsiębiorcze prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu marketing w handlu i usługach
Piotr Jaworowski
PDF  -  97-110

Studia ekonomiczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
Piotr Jaworowski, Marek Zarębski
PDF  -  111-118

Aktywność bezrobotnych na rynku pracy – wyniki badań empirycznych
Edward Dolny
PDF  -  119-131

Wybór zawodu – mit a rzeczywistość
Anna Nowakowska, Krzysztof Nowakowski
PDF  -  133-142

Marketing w bibliotece
Elżbieta Krzemińska
PDF  -  143-160

Znaczenie ubezpieczeń w operacjach zagranicznych przedsiębiorstw
Monika Burżacka-Majcher
PDF  -  175-187

Zróżnicowanie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce
Joanna Muszyńska
PDF – 189-211

Modelowanie danych panelowych
Joanna Muszyńska
PDF – 213-236

Wymiana wewnątrzgałęziowa w handlu zagranicznym Polski w zakresie produktów przetworzonych
Justyna Łapińska
PDF – 237-248

Diagnoza bezrobocia wśród młodzieży w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
Krzysztof Nowakowski, Piotr Stasiak
PDF – 249-260

 

Drukuj