Ekonomia i Zarządzanie (ISSN 1896-8147)

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 4100

O CZASOPIŚMIE (ABOUT THE JOURNAL)


Tematyka czasopisma

Kwartalnik ,,Ekonomia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe” jest recenzowanym czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym wydawanym w formie elektronicznej przez Zakład Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
Zakres tematyczny czasopisma jest niezwykle szeroki, gdyż obejmuje zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, finansów, inżynierii produkcji, logistyki, nauk prawnych, a także nauk technicznych.
Na łamach kwartalnika publikowane są oryginalne opracowania o zróżnicowanym charakterze - artykuły naukowe, recenzje, głosy oraz sprawozdania z konferencji naukowych.
Celem periodyku jest integracja środowiska naukowego poprzez stworzenie forum dla wymiany poglądów naukowych, a także upowszechnianie wiedzy z przedmiotowego zakresu. Kwartalnik adresowany jest do pracowników naukowych, przedstawicieli pracodawców, organów administracji publicznej, jak również do wszystkich tych, którzy interesują się szeroko rozumianą tematyką związaną z zarządzaniem organizacjami.
Jedynym kryterium decydującym o opublikowaniu tekstu na łamach kwartalnika jest jego wartość merytoryczna oraz zgodność z profilem czasopisma i wymogami redakcyjnymi.
Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna.
Czasopismo jest indeksowane w bazie indeksacyjnej CEJSH i Index Copernicus International. Znajduje się na liście czasopism ICI Journals Master List 2016.

Komitet redakcyjny

redaktor naczelny: dr inż. Małgorzata Wiśniewska
zastępca redaktora naczelnego: mgr Karolina Kalińska
sekretarz: dr Ewa Podlewska
redaktor językowy (j. angielski): dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. PWSZ
redaktor językowy (j. polski): dr Maciej Krzemiński


Rada Naukowa

prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Andrzej Świderski (WAT w Warszawie)
płk. dr hab. inż. Tomasz Smal (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
dr hab. Jolanta Ciak (WSB w Toruniu)
prof. dr hab. Jacek Otto (Politechnika Łódzka)
dr Ewa Podlewska (PWSZ we Włocławku)

Recenzenci

prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. inż. Ewa Górska (Politechnika Warszawska)
dr hab. Sylwia Pangsy-Kania (Uniwersytet Gdański)
dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska (Politechnika Łódzka)
dr hab. Maciej Zastempowski (PWSZ we Włocławku)
dr Anna Adamik (Politechnika Łódzka)
dr Katarzyna Liczmańska (UMK w Toruniu)
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka (UWM w Olsztynie)
dr Dorota Krupa (UMK w Toruniu)
dr Anna Walecka (Politechnika Łódzka)
dr Anna Ostrowska-Dankiewicz (Politechnika Rzeszowska)
dr Agnieszka Łuczak (PWSZ we Włocławku)
dr Aneta Szóstek (PWSZ we Włocławku)
dr Anna Adamik (Politechnika Łódzka)
dr n. med. Beata Haor (PWSZ we Włocławku)
dr n. med. Dorota Kochman (PWSZ we Włocławku; PWSZ w Płocku)
dr Joanna Muszyńska (UMK w Toruniu)
Ph.D Mariola Rybka (PWSZ we Włocławku)
dr Robert Dankiewicz (Politechnika Rzeszowska)
dr Damian Walczak (UMK w Toruniu)
dr Przemysław Pest (Uniwersytet Wrocławski)
dr Jan Adamiak (WSB w Toruniu)
dr Krzysztof Krukowski (UWM w Olsztynie)
dr Artur Wilczyński (ZUT w Szczecinie)
dr Artur Jacek Kożuch (uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
dr Marian Oliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Janusz Sasak (Uniwersytet Jagielloński)
dr Marcin Kacprowicz (PWSZ we Włocławku)
dr Konrad Michalski (SGGW w Warszawie)
dr Marek Gogołkiewicz (PWSZ we Włocławku)

Aktualności

Wszystkich Autorów zainteresowanych publikacją na łamach Kwartalnika ,,Ekonomia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe” zachęcamy do zapoznania się z zasadami edytorskimi. Artykuły do poszczególnych numerów są przyjmowane na bieżąco przez sekretarzy redakcji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Kontakt
Artykuły do druku oraz wszelkie pytania dotyczące publikacji prosimy kierować do Sekretarza Komitetu Redakcyjnego:

dr Ewa Podlewska,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj