Ekonomia i Zarządzanie (ISSN 1896-8147)

O CZASOPIŚMIE (ABOUT THE JOURNAL)


• Tematyka czasopisma
Kwartalnik ,,Ekonomia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe” jest recenzowanym czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym wydawanym w formie elektronicznej przez Zakład Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
Zakres tematyczny czasopisma jest niezwykle szeroki, gdyż obejmuje zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, finansów, inżynierii produkcji, logistyki, nauk prawnych, a także nauk technicznych.
Na łamach kwartalnika publikowane są oryginalne opracowania o zróżnicowanym charakterze - artykuły naukowe, recenzje, głosy oraz sprawozdania z konferencji naukowych.
Celem periodyku jest integracja środowiska naukowego poprzez stworzenie forum dla wymiany poglądów naukowych, a także upowszechnianie wiedzy z przedmiotowego zakresu. Kwartalnik adresowany jest do pracowników naukowych, przedstawicieli pracodawców, organów administracji publicznej, jak również do wszystkich tych, którzy interesują się szeroko rozumianą tematyką związaną z zarządzaniem organizacjami.
Jedynym kryterium decydującym o opublikowaniu tekstu na łamach kwartalnika jest jego wartość merytoryczna oraz zgodność z profilem czasopisma i wymogami redakcyjnymi.
Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna.


• Komitet redakcyjny
redaktor naczelny: dr inż. Małgorzata Wiśniewska
zastępca redaktora naczelnego: mgr Karolina Kalińska
sekretarz: mgr Ewa Podlewska
redaktor językowy (j. angielski): dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. PWSZ
redaktor językowy (j. polski): dr Maciej Krzemiński


• Rada Naukowa
prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski (Politechnika Warszawska)
dr hab. inż. Andrzej Szymonik, prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej
dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Andrzej Świderski (WAT w Warszawie)
płk. dr hab. inż. Tomasz Smal (Wyższa Szkoła Oficerska Wojska Lądowych we Wrocławiu)
dr hab. Jolanta Ciak prof. nadz. WSB w Toruniu
prof. dr hab. Jacek Otto (Politechnika Łódzka)
mgr Ewa Podlewska (PWSZ we Włocławku)

 

Recenzenci

prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. inż. Ewa Górska, prof. Politechniki Warszawskiej
dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. Politechniki Łódzkiej
dr hab. Maciej Zastempowski (PWSZ we Włocławku)
dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski (Politechnika Łódzka)
dr Anna Adamik (Politechnika Łódzka)
dr Katarzyna Liczmańska (UMK w Toruniu)
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka (UWM w Olsztynie)
dr Dorota Krupa (UMK w Toruniu)
dr Anna Walecka (Politechnika Łódzka)
dr Anna Ostrowska-Dankiewicz (Politechnika Rzeszowska)
dr Agata Bury (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Agnieszka Łuczak
dr Aneta Szóstek (PWSZ we Włocławku)
dr Anna Adamik (Politechnika Łódzka)
dr Joanna Muszyńska (UMK w Toruniu)
dr Agnieszka Laskowska-Hulisz (UMK w Toruniu)
dr Robert Dankiewicz (Politechnika Rzeszowska)
dr Damian Walczak (UMK w Toruniu)
dr Przemysław Pest (Uniwersytet Wrocławski)
dr Jan Adamiak (WSB w Toruniu)
dr Krzysztof Krukowski (UWM w Olsztynie)
dr Artur Wilczyński (ZUT w Szczecinie)
dr Artur Jacek Kożuch (uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
dr Marian Oliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Janusz Sasak (Uniwersytet Jagielloński)
dr Marcin Kacprowicz (PWSZ we Włocławku)
dr Wojciech Bożek (Uniwersytet Szczeciński)

• Aktualności

Wszystkich Autorów zainteresowanych publikacją na łamach Kwartalnika ,,Ekonomia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe” zachęcamy do zapoznania się z zasadami edytorskimi. Artykuły do poszczególnych numerów są przyjmowane na bieżąco przez sekretarzy redakcji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!


• Kontakt
Artykuły do druku oraz wszelkie pytania dotyczące publikacji prosimy kierować do Sekretarza Komitetu Redakcyjnego:

mgr Ewa Podlewska,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.