Rozprawy Humanistyczne (ISSN 1731-2221)

O CZASOPIŚMIE (ABOUT THE JOURNAL)

 • Tematyka czasopisma
  Źródłosłów pojęcia „humanistyka” to łaciński termin humanus, czyli ludzki. Humanus oznacza też „humanistę”, czyli tego, który zna i zajmuje się naukami humanistycznymi. Te z kolei, w ich najszerszej definicji, badają człowieka jako byt społeczny i jego wytwory. Jednak to, co człowiek tworzy, niekoniecznie musi mieć materialną postać i jako takie, może posiadać niebagatelne znaczenie dla ludzi. Niewybaczalnym błędem byłoby więc porzucenie tego, co ma fundamentalne znaczenie dla naszego dziedzictwa i tożsamości. Humanistyka, chociaż dzisiaj jest czasami traktowana jako swoista intelektualna fanaberia, odgrywa przecież kluczową rolę społeczną, chociażby poprzez kreowanie postaw, przekazywanie wartości, czy analizę społecznych przejawów życia człowieka.
  Ideą naszego czasopisma było to, aby stało się miejscem prezentacji i wymiany myśli z szerokiego spectrum dziedzin, jakim zajmują się nauki humanistyczne. 
  „Rozprawy Humanistyczne”były recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym w formie elektronicznej przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

 • Komitet redakcyjny
  Redaktor naczelny: dr Ireneusz Koepke
  Zastępca redaktora naczelnego: dr Anna Snarska
  Sekretarz redakcji: dr Lucyna Matuszak
  Redaktor językowy (j. angielski): mgr Marta Lisowska
  Redaktor językowy (j. polski): dr Maciej Krzemiński


 • Rada Naukowa
  prof. dr hab. Roman Bäcker (UMK w Toruniu)
  prof. dr hab. Andrzej de Lazari (UŁ)
  prof. dr hab. Marek N. Jakubowski (UMK w Toruniu)
  dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM w Olsztynie
  dr hab. Rafał Moczkodan (UMK w Toruniu)
  dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP w Słupsku
  dr hab. Marcin Hlebionek, UMK w Toruniu


 • Recenzenci czasopisma w roku 2016

  prof. dr hab. Jadwiga Uchman (UŁ)
  prof. dr hab. Tadeusz Błażejewski
  prof. dr hab. Lech Kolago (UW)
  dr hab. Barbara Grabowska (UMK w Toruniu)
  dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski (UMK w Toruniu)
  dr hab. Zbigniew Naworski (UMK w Toruniu)
  dr Joanna Stolarek - (Uniwersytet Przrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  dr Aneta Lipska (PWSZ we Włocławku)
  dr Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński)
  dr Tomasz Brzezicki (UMK w Toruniu)