Państwo-Prawo-Administracja (ISSN 2451-1676)

O CZASOPIŚMIE (ABOUT THE JOURNAL)

 • Tematyka czasopisma
  Kwartalnik ,,Państwo-Prawo–Administracja. Zeszyty Naukowe” jest recenzowanym czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym wydawanym w formie elektronicznej przez Zakład Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
  Zakres tematyczny czasopisma jest niezwykle szeroki, gdyż obejmuje wszystkie dyscypliny nauk prawnych, administracyjnych oraz politologicznych, jak również zagadnienia interdyscyplinarne znajdujące się na pograniczu administracji, prawa oraz politologii. Na łamach kwartalnika publikowane są oryginalne opracowania o zróżnicowanym charakterze - artykuły naukowe, recenzje, glosy oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

  Celem periodyku jest integracja środowiska naukowego poprzez stworzenie forum dla wymiany poglądów naukowych, a także upowszechnianie wiedzy z zakresu administracji, prawa oraz politologii.
  Kwartalnik adresowany jest do pracowników naukowych, przedstawicieli organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz zawodów prawniczych, jak również do wszystkich tych, którzy interesują się szeroko rozumianą administracją, prawem oraz polityką. Jedynym kryterium decydującym o opublikowaniu tekstu na łamach kwartalnika jest jego wartość merytoryczna oraz zgodność z profilem czasopisma i wymogami redakcyjnymi.

  Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna.

 • Komitet redakcyjny
  Redaktor naczelny: dr Robert Musiałkiewicz

  Zastępca redaktora naczelnego: dr Fabian Nalikowski
  Sekretarz redakcji: mgr Krzysztof Czarnecki
  Sekretarz redakcji: mgr Jacek Wojciechowski
  Redaktor językowy (j. angielski): dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. PWSZ
  Redaktor językowy (j. polski): dr Edmund Oberlan
 • Rada Naukowa
  dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr
  dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
  dr hab. Monika Wałachowska (UMK)
  dr hab. Jacek Wojnicki, prof. UW
  dr Agnieszka Laskowska-Hulisz (UMK)
  dr Paweł Majka (UR)
  JUDr. Anna Románová, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
  dr Klaudia Stelmaszczyk (PWSZ w Wałbrzychu)


 • Recenzenci czasopisma w roku 2016
  dr hab. Arkadiusz Czwołek (UMK)
  dr hab. Rafał Dowgier (UwB)

  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki (UMK)
  dr hab. Piotr Rączka (UMK)
  dr hab. Igor Zgoliński, prof. nadzw. KPSW w Bydgoszczy
  dr Wojciech Bożek (US)

  dr Dawid Bunikowski (University of Eastern Finland Law School)
  dr Tomasz Brzezicki (UMK)
  dr Daniel Jurewicz (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy)
  dr Ewa Kowalewska (US)
  dr Michał Leciak (UMK)
  dr Przemysław Pest (UWr)

  dr Patryk Tomaszewski (UMK)
  dr Marcin Tyniewicki (UwB)
 • Recenzenci czasopisma w roku 2017
  prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski (PWSZ we Włocławku)
  dr hab. Arkadiusz Czwołek (UMK)
  dr hab. Rafał Dowgier (UwB)

  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki (UMK)
  dr hab. Piotr Rączka (UMK)
  dr hab. Igor Zgoliński, prof. nadzw. KPSW w Bydgoszczy
  dr Wojciech Bożek (US)

  dr Dawid Bunikowski (University of Eastern Finland Law School)
  dr Tomasz Brzezicki (UMK)
  dr Daniel Jurewicz (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy)
  dr Ewa Kowalewska (US)
  dr Michał Leciak (UMK)
  dr Przemysław Pest (UWr)

  dr Patryk Tomaszewski (UMK)
  dr Marcin Tyniewicki (UwB)
 • Aktualności
  Wszystkich Autorów zainteresowanych publikacją na łamach Kwartalnika ,,Państwo-Prawo-Administracja. Zeszyty Naukowe” zachęcamy do zapoznania się z zasadami edytorskimi. Artykuły do poszczególnych numerów są przyjmowane na bieżąco przez sekretarzy redakcji.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 • Kontakt
  Artykuły do druku oraz wszelkie pytania dotyczące publikacji prosimy kierować do Sekretarzy Komitetu Redakcyjnego:


  mgr Krzysztof Czarnecki, 
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  mgr Jacek Wojciechowski
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.