Państwo-Prawo-Administracja (ISSN 2451-1676)

O CZASOPIŚMIE (ABOUT THE JOURNAL)

 • Tematyka czasopisma
  Kwartalnik ,,Państwo-Prawo–Administracja. Zeszyty Naukowe” było recenzowanym czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym wydawanym w formie elektronicznej przez Zakład Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
  Zakres tematyczny czasopisma był niezwykle szeroki, gdyż obejmował wszystkie dyscypliny nauk prawnych, administracyjnych oraz politologicznych, jak również zagadnienia interdyscyplinarne znajdujące się na pograniczu administracji, prawa oraz politologii. Na łamach kwartalnika publikowane były oryginalne opracowania o zróżnicowanym charakterze - artykuły naukowe, recenzje, glosy oraz sprawozdania z konferencji naukowych. • Komitet redakcyjny
  Redaktor naczelny: dr Robert Musiałkiewicz

  Zastępca redaktora naczelnego: dr Fabian Nalikowski
  Sekretarz redakcji: mgr Krzysztof Czarnecki
  Sekretarz redakcji: mgr Jacek Wojciechowski
  Redaktor językowy (j. angielski): dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. PWSZ
  Redaktor językowy (j. polski): dr Edmund Oberlan
 • Rada Naukowa
  dr hab. Paweł Borszowski (UWr)i)
  dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
  dr hab. Monika Wałachowska (UMK)
  dr hab. Jacek Wojnicki  (UW)
  dr Agnieszka Laskowska-Hulisz (UMK)
  dr Paweł Majka (UR)
  JUDr. Anna Románová, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
  dr Klaudia Stelmaszczyk (PWSZ w Wałbrzychu)


 • Recenzenci czasopisma w roku 2016
  dr hab. Arkadiusz Czwołek (UMK)
  dr hab. Rafał Dowgier (UwB)

  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki (UMK)
  dr hab. Piotr Rączka (UMK)
  dr hab. Igor Zgoliński  (KPSW w Bydgoszczy)
  dr Wojciech Bożek (US)

  dr Dawid Bunikowski (University of Eastern Finland Law School)
  dr Tomasz Brzezicki (UMK)
  dr Daniel Jurewicz (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy)
  dr Ewa Kowalewska (US)
  dr Michał Leciak (UMK)
  dr Przemysław Pest (UWr)

  dr Patryk Tomaszewski (UMK)
  dr Marcin Tyniewicki (UwB)
 • Recenzenci czasopisma w roku 2017
  prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski (PWSZ we Włocławku)
  dr hab. Arkadiusz Czwołek (UMK)
  dr hab. Rafał Dowgier (UwB)

  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki (UMK)
  dr hab. Piotr Rączka (UMK)
  dr hab. Igor Zgoliński  (KPSW w Bydgoszczy)
  dr Wojciech Bożek (US)

  dr Dawid Bunikowski (University of Eastern Finland Law School)
  dr Tomasz Brzezicki (UMK)
  dr Daniel Jurewicz (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy)
  dr Ewa Kowalewska (US)
  dr Michał Leciak (UMK)
  dr Przemysław Pest (UWr)

  dr Patryk Tomaszewski (UMK)
  dr Marcin Tyniewicki (UwB)