Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu (ISSN 2451-1846)

Informacja o czasopiśmie

Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu to międzynarodowy kwartalnik wydawany od 2016 roku w formie elektronicznej przez Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu.
Podstawową wersją wydawanego czasopisma jest wersja on-line. W miarę możliwości czasopismo wydawane będzie również w wersji papierowej. Redakcja przyjmuje prace napisane w języku polskim i języku angielskim.
Zakres czasopisma obejmuje następującą problematykę
•innowacji w pielęgniarstwie i naukach o zdrowiu
•jakości życia chorych
•jakości opieki medycznej/pielęgniarskiej, satysfakcji z opieki
•organizacji i zarządzania

Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny: dr n. med., mgr piel. Beata Haor (PWSZ, Włocławek, Polska)
Zastępcy Redaktora naczelnego: dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz, dr n. med., mgr piel. (PWSZ, Włocławek, Polska),
dr n. med. , mgr piel. Mariola Głowacka (PWSZ, Płock, Polska)
Sekretarz redakcji: mgr Anna Antczak (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
Redaktorzy językowi:
Redaktor językowy (j. polski): dr Maciej Krzemiński (PWSZ, Włocławek, Polska)
Redaktor językowy (j. angielski): mgr Marta Lisowska (PWSZ, Włocławek, Polska)

Rada Naukowa

dr hab. Mariusz Wysokiński (UM, Lublin, Polska)
dr hab. Rosińczuk Joanna (UM, Wrocław, Polska)
Assistant Professor, Ph.D. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)
Assistant Professor, Ph.D. Zuzana Hudáková, PhD. (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)
dr  Ewa Barczykowska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Wiesław Fidecki (UM, Lublin, Polska)

Recenzenci

dr hab. Robert Ślusarz (PWSZ, Włocławek, Polska)
PhDr. Milan Laurinc, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
PhDr. Lukas Kober, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
dr Renata Jabłońska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Agnieszka Królikowska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Leokadia Rezmerska (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Dorota Kochman (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Monika Biercewicz (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Beata Haor (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Mariola Głowacka (PWSZ, Płock, Polska)
dr Mariola Rybka (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Bernadetta Cegła ((UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)

Indeksacja

W przygotowaniu

Statystyka

W przygotowaniu

Kontakt
Sekretarz redakcji: mgr Anna Antczak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25
87-800 Włocławek

Information about the journal

Innovations in Nursing and Health Sciences (Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu) is an international quarterly published since 2016, which publishes peer-reviewed original articles (experimental and clinical research), demonstrative and case studies in the field of nursing and health sciences. The magazine is addressed to a wide range of specialized nursing environment and people associated with health sciences. The patronage of the magazine holds the Institute of Health Sciences Higher Vocational State School in Wloclawek.
The basic version of the magazine is published as an on-line version. Wherever possible, the magazine will also be published in the paper version. The Editorial Board accepts  papers written both in Polish and English language.
The journal  includes the following scope of issues:
•innovation in nursing and health sciences
•the quality of life of patients
•the quality of medical care/nursing and satisfaction with care
•organization and management

Editorial Board

Editor in Chief: Beata Haor, PhD in Medical Sciences, Master of Nursing (PWSZ, Wloclawek, Poland)
Deputy Editor-in-chief: Robert Ślusarz, Associate Professor in Health Sciences, Prof., PhD in Medical Sciences, Master of Nursing  (PWSZ, Wloclawek, Poland), Mariola Głowacka, PhD in Medical Sciences, Master of Nursing (PWSZ, Plock, Poland)
Assistant editor: Anna Antczak,  MA (UMK, CM, Bydgoszcz, Poland)
Language editors:
Language editor (Polish) Maciej Krzeminski, PhD (PWSZ, Wloclawek, Poland)
Language editor (English) Marta Lisowska MA (PWSZ, Wloclawek, Poland)

Research  Council

Prof. Mariusz Wysokiński (UM, Lublin, Poland)
Prof. Rosińczuk Joanna (Medical University, Wroclaw, Poland)
Helena Kadučáková, Assistant Professor, Ph.D. (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)
Assistant Professor, Ph.D. Zuzana Hudáková, PhD. (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)
Ewa Barczykowska, PhD (UMK, CM, Bydgoszcz, Poland)
Wieslaw Fidecki, PhD (UM, Lublin, Poland)

Reviewers

Prof. Robert Ślusarz (PWSZ, Wloclawek, Poland)
Milan Laurinc, PhD (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
Lukas Kober, PhD (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
Renata Jabłońska, PhD (UMK, CM, Bydgoszcz, Poland)
Agnieszka Królikowska, PhD (UMK, CM, Bydgoszcz, Poland)

Leokadia Rezmerska, PhD (PWSZ, Wloclawek, Poland)
Dorota Kochman, PhD (PWSZ, Wloclawek, Poland)
Monika Biercewicz, PhD (UMK, CM, Bydgoszcz, Poland)
Beata Haor, PhD (PWSZ, Wloclawek, Poland)
Mariola Głowacka, PhD (PWSZ, Plock, Poland)

Indexation

In preparation

Statistics

In preparation

Contact data

Assistant editor: Anna Antczak, MA
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25
87-800 Włocławek