Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu (ISSN 2451-1846)

Informacja o czasopiśmie

Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu to międzynarodowy kwartalnik wydawany od 2016 roku w formie elektronicznej przez Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu.
Podstawową wersją wydawanego czasopisma jest wersja on-line. W miarę możliwości czasopismo wydawane będzie również w wersji papierowej. Redakcja przyjmuje prace napisane w języku polskim i języku angielskim.
Zakres czasopisma obejmuje następującą problematykę
•innowacji w pielęgniarstwie i naukach o zdrowiu
•jakości życia chorych
•jakości opieki medycznej/pielęgniarskiej, satysfakcji z opieki
•organizacji i zarządzania

Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny: dr n. med., mgr piel. Beata Haor (PWSZ, Włocławek, Polska)
Zastępcy Redaktora naczelnego: dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz, dr n. med., mgr piel. (PWSZ, Włocławek, Polska),
dr n. med., mgr piel. Mariola Głowacka (PWSZ, Płock, Polska)
Sekretarz redakcji: mgr Anna Antczak-Komoterska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
Redaktorzy językowi:
Redaktor językowy (j. polski): dr Maciej Krzemiński (PWSZ, Włocławek, Polska)
Redaktor językowy (j. angielski): mgr Marta Lisowska (PWSZ, Włocławek, Polska)
Redaktor językowy (j. angielski: mgr Marta Waszin (PWSZ, Włocławek, Polska)

Rada Naukowa

dr hab. Mariusz Wysokiński (UM, Lublin, Polska)
dr hab. Rosińczuk Joanna (UM, Wrocław, Polska)
Assistant Professor, Ph.D. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)
Assistant Professor, Ph.D. Zuzana Hudáková, PhD. (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)
dr  Ewa Barczykowska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Wiesław Fidecki (UM, Lublin, Polska)

Recenzenci 2016

dr hab. Robert Ślusarz (PWSZ, Włocławek, Polska)
PhDr. Milan Laurinc, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
PhDr. Lukas Kober, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
dr Renata Jabłońska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Agnieszka Królikowska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Leokadia Rezmerska (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Dorota Kochman (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Monika Biercewicz (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Beata Haor (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Mariola Głowacka (PWSZ, Płock, Polska)
dr Mariola Rybka (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Bernadetta Cegła ((UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)

Recenzenci 2017

dr hab. Robert Ślusarz (PWSZ, Włocławek, Polska)
PhDr. Milan Laurinc, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
PhDr. Lukas Kober, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
dr Renata Jabłońska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Agnieszka Królikowska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Leokadia Rezmerska (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Dorota Kochman (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Monika Biercewicz (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Beata Haor (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Mariola Głowacka (PWSZ, Płock, Polska)
dr Mariola Rybka (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Bernadetta Cegła ((UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)

Recenzenci 2018

dr hab. Robert Ślusarz (PWSZ, Włocławek, Polska)
PhDr. Milan Laurinc, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
PhDr. Lukas Kober, PhD. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Slovakia)
dr n. med. Grażyna Chojnacka-Kowalewska (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Renata Jabłońska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Agnieszka Królikowska (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Leokadia Rezmerska (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Dorota Kochman (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Monika Biercewicz (UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)
dr Beata Haor (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Mariola Głowacka (PWSZ, Płock, Polska)
dr Mariola Rybka (PWSZ, Włocławek, Polska)
dr Bernadetta Cegła ((UMK, CM, Bydgoszcz, Polska)

Indeksacja

Czasopismo „Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu” (ISSN: 2451-1846)
zostało zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016.
Wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za rok 2016 wynosi 52.53

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46991

Statystyka

W przygotowaniu

Kontakt

Sekretarz redakcji
mgr Anna Antczak-Komoterska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25
87-800 Włocławek

Indexation

Scientific journal " Innovations in Nursing Care and Health Science" (ISSN: 2451-1846)
has been indexed on the list of scientific journals ICI Journals Master List 2016.
The ICV (Index Copernicus Value) for the year 2016 is 52.53

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46991

Statistics

In preparation

Contact data

Assistant editor: Anna Antczak-Komoterska, MA
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25
87-800 Włocławek