Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu - Archiwum

Okładka 1  1(1) 2016
  ISSN 2451-1846
  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 7

Artykuły oryginalne/Original

Specyfika pracy a wypalenie zawodowe w opinii pielęgniarek
Leokadia Rezmerska, Dorota Kochman, Agnieszka Anaszewicz

Program profilaktyczny SCORE w zakresie chorób układu krążenia
Bogusława Serzysko, Joanna Janik, Joanna Świerczek

Wybrane aspekty przygotowania do samoopieki w zakresie dietoterapii pacjentów z cukrzycą typu 2
Magdalena Sałata, Leokadia Rezmerska

Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z depresją
Maria Borowicz, Mariola Rybka

Opis przypadku/Case Report

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z raną przewlekłą w warunkach domowych
Teresa Miłkowska

Artykuły poglądowe/Review

Rola edukacyjna pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera i jego rodziną
Anna Antczak, Robert Ślusarz


  IwP 2 1 2016okladka2(1) 2016
  ISSN 2451-1846

  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

  

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 6

Artykuły oryginalne/Original

Wybrane problemy w procesie adaptacji dziecka w wieku 0-6 lat do pobytu w szpitalu
Dorota Kochman, Leokadia Rezmerska, Anna Nowak

Postawy pielęgniarek wobec osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS
Joanna Węglarska, Maria Posłuszna-Owcarz

Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej realizowanej w Izbie Przyjęć
Łukasz Majerski

Ocena akceptacji choroby przewlekłej na przykładzie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
Magdalena Gościcka

Opis przypadku/Case Report

Rehabilitacja w domu pacjenta po krwotoku podpajęczynówkowym i operacji tętniaka tętnicy łączącej przedniej na podstawie studium przypadku
Jarosław Krzysztof Demianiuk

Artykuły poglądowe/Review

Problemy opiekuńcze związane z chorobą Huntingtona
Lucyna Graf, Mariola Śleziona


IwP 312016okladka  3(1) 2016

   ISSN 2451-1846
   Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

  

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 6

Artykuły oryginalne/Original

Ocena akcpetacji choroby przewlekłej przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów
Aleksandra Sochacka

Jakość życia pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy
Mariola Rybka, Renata Winnicka

Preferencje studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie zachowań zdrowotnych
Dagmara Skowrońska, Aleksandra Rychlewska, Zuzanna Walasiewicz, Arkadiusz Wojciechowski, Joanna Jonatowska, Beata Haor

Postawy życiowe studentów pielęgniarstwa a ich stosunek do aborcji
Bożena Ostrowska, Karolina Szostek, Małgorzata Marcysiak

Opis przypadku/Case Report

Opieka nad dzieckiem ze schizofrenią paranoidalną oraz padaczką w szkole - studium przypadku
Agnieszka Komorowska

Artykuły poglądowe/Review

Padaczka - choroba społeczna XXI wieku
Karolina Filipska


  4(1) 2016   IwP2016 41okladka
   ISSN 2451-1846

   Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 6

Artykuły oryginalne/Original

Satysfakcja pacjentów z pielęgniarskiej opieki przedoperacyjnej
Magdalena Delura, Maria Posłuszna-Owcarz, Leokadia Rezmerska

Rehabilitacja kardiologiczna czynnikiem poprawy jakości życia chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego
Małgorzata Łuczak, Maria Posłuszna-Owcarz

Pielęgniarstwo jako zawód zaufania publicznego w opinii pacjentów
Katarzyna Stachoń, Mariola Rybka

Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 2
Danuta Pantlinowska, Anna Antczak

Opis przypadku/Case Report

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – studium przypadku
Karolina Filipska

Artykuły poglądowe/Review

Rola i zadania szpitalnego koordynatora transplantacyjnego
Klaudia Rutka


Okadka 1 2017IwP1  1(2) 2017
  ISSN 2451-1846

  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 6

Artykuły oryginalne/Original

Wiedza pielęgniarek i jej wykorzystanie w terapii bólu pooperacyjnego u pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Leokadia Rezmerska, Ilona Dulska

Poziom wiedzy na temat raka szyjki macicy wśród kobiet
Paula Jankowska, Marzena Kikolska, Martyna Kwiatkowska, Dorota Kochman, Mariola Głowacka

Ocena jakości życia i zadowolenia ze zdrowia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Maria Klarkowska, Anna Antczak

Analiza postaw młodzieży wobec transplantacji narządów
Marzena Humańska, Katarzyna Michalina Dudek

Opis przypadku/Case Report

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z wielochorobowością w przebiegu otyłości
Milena Małgorzata Żuchowska,Dorota Kochman, Mariola Głowacka

Artykuły poglądowe/Review

Higiena i pielęgnacja jamy ustnej u pacjentów z udarem mózgu.
Wojciech Leśniak, Paweł Witt

Całość nr 1(2)2017 do pobrania

Ikonkadopobrania