Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu - Archiwum

Okładka 1  1(1) 2016
  ISSN 2451-1846
  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 7

Artykuły oryginalne/Original

Specyfika pracy a wypalenie zawodowe w opinii pielęgniarek
Leokadia Rezmerska, Dorota Kochman, Agnieszka Anaszewicz

Program profilaktyczny SCORE w zakresie chorób układu krążenia
Bogusława Serzysko, Joanna Janik, Joanna Świerczek

Wybrane aspekty przygotowania do samoopieki w zakresie dietoterapii pacjentów z cukrzycą typu 2
Magdalena Sałata, Leokadia Rezmerska

Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z depresją
Maria Borowicz, Mariola Rybka

Opis przypadku/Case Report

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z raną przewlekłą w warunkach domowych
Teresa Miłkowska

Artykuły poglądowe/Review

Rola edukacyjna pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera i jego rodziną
Anna Antczak, Robert Ślusarz

Całość nr 1(1)2016 do pobrania

Ikonkadopobrania

 

 


  IwP 2 1 2016okladka2(1) 2016
  ISSN 2451-1846

  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

  

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 6

Artykuły oryginalne/Original

Wybrane problemy w procesie adaptacji dziecka w wieku 0-6 lat do pobytu w szpitalu
Dorota Kochman, Leokadia Rezmerska, Anna Nowak

Postawy pielęgniarek wobec osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS
Joanna Węglarska, Maria Posłuszna-Owcarz

Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej realizowanej w Izbie Przyjęć
Łukasz Majerski

Ocena akceptacji choroby przewlekłej na przykładzie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
Magdalena Gościcka

Opis przypadku/Case Report

Rehabilitacja w domu pacjenta po krwotoku podpajęczynówkowym i operacji tętniaka tętnicy łączącej przedniej na podstawie studium przypadku
Jarosław Krzysztof Demianiuk

Artykuły poglądowe/Review

Problemy opiekuńcze związane z chorobą Huntingtona
Lucyna Graf, Mariola Śleziona

Całość nr 2(1)2016 do pobrania

Ikonkadopobrania

 

 IwP 312016okladka  3(1) 2016

   ISSN 2451-1846
   Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

  

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 6

Artykuły oryginalne/Original

Ocena akcpetacji choroby przewlekłej przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów
Aleksandra Sochacka

Jakość życia pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy
Mariola Rybka, Renata Winnicka

Preferencje studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie zachowań zdrowotnych
Dagmara Skowrońska, Aleksandra Rychlewska, Zuzanna Walasiewicz, Arkadiusz Wojciechowski, Joanna Jonatowska, Beata Haor

Postawy życiowe studentów pielęgniarstwa a ich stosunek do aborcji
Bożena Ostrowska, Karolina Szostek, Małgorzata Marcysiak

Opis przypadku/Case Report

Opieka nad dzieckiem ze schizofrenią paranoidalną oraz padaczką w szkole - studium przypadku
Agnieszka Komorowska

Artykuły poglądowe/Review

Padaczka - choroba społeczna XXI wieku
Karolina Filipska

Całość nr 3(1)2016 do pobrania

Ikonkadopobrania

 

 


  4(1) 2016   IwP2016 41okladka
   ISSN 2451-1846

   Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 6

Artykuły oryginalne/Original

Satysfakcja pacjentów z pielęgniarskiej opieki przedoperacyjnej
Magdalena Delura, Maria Posłuszna-Owcarz, Leokadia Rezmerska

Rehabilitacja kardiologiczna czynnikiem poprawy jakości życia chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego
Małgorzata Łuczak, Maria Posłuszna-Owcarz

Pielęgniarstwo jako zawód zaufania publicznego w opinii pacjentów
Katarzyna Stachoń, Mariola Rybka

Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 2
Danuta Pantlinowska, Anna Antczak

Opis przypadku/Case Report

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – studium przypadku
Karolina Filipska

Artykuły poglądowe/Review

Rola i zadania szpitalnego koordynatora transplantacyjnego
Klaudia Rutka

Całość nr 4(1)2016 do pobrania

Ikonkadopobrania

 

 


Okadka 1 2017IwP1  1(2) 2017
  ISSN 2451-1846

  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 6

Artykuły oryginalne/Original

Wiedza pielęgniarek i jej wykorzystanie w terapii bólu pooperacyjnego u pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Leokadia Rezmerska, Ilona Dulska

Poziom wiedzy na temat raka szyjki macicy wśród kobiet
Paula Jankowska, Marzena Kikolska, Martyna Kwiatkowska, Dorota Kochman, Mariola Głowacka

Ocena jakości życia i zadowolenia ze zdrowia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Maria Klarkowska, Anna Antczak

Analiza postaw młodzieży wobec transplantacji narządów
Marzena Humańska, Katarzyna Michalina Dudek

Opis przypadku/Case Report

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z wielochorobowością w przebiegu otyłości
Milena Małgorzata Żuchowska,Dorota Kochman, Mariola Głowacka

Artykuły poglądowe/Review

Higiena i pielęgnacja jamy ustnej u pacjentów z udarem mózgu.
Wojciech Leśniak, Paweł Witt

Całość nr 1(2)2017 do pobrania

Ikonkadopobrania


 

222017 

  2(2) 2017
  ISSN 2451-1846

  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 10

Artykuły oryginalne/Original

Człowiek w obliczu choroby nowotworowej i śmierci
Maria Żygowska, Grażyna Chojnacka-Kowalewska

Jakość opieki medycznej w opinii chorych ze stomią jelitową
Monika Rychlewska, Leokadia Rezmerska

Analiza zmiennych u pacjentów kardiologicznych
Kamila Borowska-Szczepuchowska, Maria Posłuszna-Owcarz, Anna Antczak

Preferencje żywieniowe studentów kierunku pielęgniarstwo w zależności od wieku
Angelika Nawrocka, Magdalena Zawidzka, Elżbieta Nazar, Kamila Witkowska, Aleksandra Michalak, Ewelina Pacek, Beata Haor

Opis przypadku/Case Report

Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjentki z ostrym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego
Agnieszka Piernikowska

Artykuły poglądowe/Review

Osobowość typu D i choroba sercowo-naczyniowa: przegląd literatury...
Eugenia Minasidou, Theodora Kafkia, Alice Dimitriadou, Thomai Kallia, Michael Kourakos

Całość nr 2(2)2017 do pobrania

Ikonkadopobrania


 okładka 322017 3(2) 2017
  ISSN 2451-1846

  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 10

Artykuły oryginalne/Original

Skuteczność hiperbarii tlenowej w leczeniu ran przewlekłych
Barbara Mackiewicz, Leokadia Rezmerska

Ocena sprawności instrumentalnej seniorów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2, a poczucie własnej skuteczności
Mariola Rybka, Oliwia Rzepka, Joanna Przybylska, Robert Ślusarz

Wybrane aspekty doświadczania bólu przez pacjentów po zabiegu cholecystektomii
Paulina Gawarkiewicz, Robert Ślusarz

Wpływ wieku studentów kierunku pielęgniarstwo na nastawienie psychiczne i nawyki prozdrowotne
Natalia Pawlak, Ida Szlachciak, Zuzanna Walasiewicz, Beata Haor

Opis przypadku/Case Report

Pielęgnacja pacjenta z rurką trecheostomijną po leczeniu chirurgicznym nowotworu krtani - studium przypadku w oparciu o ICNP®
Paula Jankowska, Marzena Kikolska, Dorota Kochman, Mariola Głowacka

Artykuły poglądowe/Review

Małoinwazyjne metody w leczeniu przewlekłych dolegliwości bólowych kręgosłupa - udział pielęgniarki w zwalczaniu bóli...
Anna Raszka, Agnieszka Królikowska, Anna Antczak-Komoterska

Całość nr 3(2)2017 do pobrania

Ikonkadopobrania


 

okładka 422017  4(2) 2017
  ISSN 2451-1846

  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 7

Artykuły oryginalne/Original

Doświadczanie bólu i wiedza na temat jego patomechanizmu oraz metod leczenia w grupie pielęgniarek anestezjologicznych
Ewa Szczech, Mariola Rybka, Robert Ślusarz

Aspekty doświadczania bólu w grupie pielęgniarek anestezjologicznych w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych
Ewa Szczech, Anna Raszka, Agnieszka Piernikowska, Klaudia Daszuta

Opinia pacjentów w aspekcie radzenia sobie z bólem po zabiegach operacyjnych
Joanna Bluma, Agnieszka Królikowska, Teresa Siemianowska, Iwona Czarniecka

Czynniki wpływające na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego
Aleksandra Jagodzińska, Leokadia Rezmerska

Opis przypadku/Case Report

Współpraca zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z rozpoznaniem choroby Alzhaimera. Prezentacja przypadku
Joanna Solarz-Bogusławska

Artykuły poglądowe/Review

Przymus bezpośredni w aspekcie etycznym
Karolina Filipska, Robert Ślusarz

Całość nr 4(2)2017 do pobrania

Ikonkadopobrania


 


Okładka1 3 2018  1(3) 2018

  ISSN 2451-1846
  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 7

Artykuły oryginalne/Original

Zjawisko przemocy rówieśniczej i domowej w opinii dzieci i młodzieży miasta Włocławka
Paulina Smyk, Marta Lewicka

Ocena dostępności do papierosów w opinii dzieci i młodzieży z miasta Włocławka
Marta Lewicka, Paulina Smyk

Wpływ wybranych czynników na sposób postrzegania osób chorych na schizofrenię
Adrianna Frydrysiak

Stres pielęgniarki w opiece nad pacjentem w terminalnym okresie choroby nowotworowej
Maria Górniak, Grażyna Chojnacka-Kowalewska

Opis przypadku/Case Report

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej wobec pacjentki z marskością wątroby w przebiegu choroby Wilsona
Julita Szambelan, Monika Pietrzak, Beata Haor

Artykuły poglądowe/Review

Niezgodności a zdarzenia niepożądane jako element oceny jakości opieki długoterminowej
Robert Piekarski

Całość nr 1(3)2018 do pobrania

Ikonkadopobrania


 


Okładka2 3 2018  2(3) 20
18

  ISSN 2451-1846
  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 8

Artykuły oryginalne/Original

Ocena wiedzy pacjentów na temat czynników ryzyka związanych ze stylem życia, a występowanie chorób nowotworowych głowy i szyi
Urszula Karbowiak, Bogusława Serzysko

Ocena wiedzy i zachowań społecznych powiatu bełchatowskiego na temat HIV i AIDS
Iwona Dylak, Bogusława Serzysko

Ocena wiedzy stosowania leków OTC bez recepty wśród mieszkańców powiatu bełchatowskiego oraz personelu medycznego
Dorota Kołtunowicz, Bogusława Serzysko

Preferencje żywieniowe studentów kierunku pielęgniarstwo
Monika Sander-Grabowska, Beata Przystaś, Elżbieta Szudy, Beata Haor

Opis przypadku/Case Report

Zadania pielkęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrą niewydolnością nerek
Natalia Pawlak, Ida Szlachciak, Beata Haor

Artykuły poglądowe/Review

Opieka nad kobietą i dzieckiem z zespołem FAS
Agnieszka Komorowska

Całość nr 2(3)2018 do pobrania

Ikonkadopobrania

 


Okładka3 3 2018

 

3(3) 2018

  ISSN 2451-1846
  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 8

Artykuły oryginalne/Original

Jakość opieki pielęgniarskiej w ocenie pacjentów po zabiegach operacyjnych wykonanych w znieczuleniu podpajęczynówkowym
Klaudia Katarzyna Daszuta, Justyna Liberacka, Robert Ślusarz

Opieka pielęgniarska po znieczuleniu podpajęczynówkowym w opinii badanych w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych
Klaudia Katarzyna Daszuta, Justyna Liberacka, Robert Ślusarz

Wpływ występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa na jakość życia pielęgniarek - doniesienia wstępne
Dorota Wolska, Karolina Filipska, Beata Haor

Występowanie zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego wśród personelu pielęgniarskiego
Dorota Wolska, Karolina Filipska, Beata Haor

Opis przypadku/Case Report

Mapowanie diagnoz ICNP® na przykładzie procesu pielęgnowania dziecka w przebiegu mononukleozy zakaźnej
Elżbieta Nazar, Dorota Kochman, Joanna Przybylska

Artykuły poglądowe/Review

Szczepienia seniorów - profilaktyka chorób zakaźnych na przykładzie szczepienia przeciw grypie
Magdalena Zawidzka, Elżbieta Nazar, Marta Kamińska, Joanna Przybylska

Całość nr 3(3)2018 do pobrania

Ikonkadopobrania