Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu - Aktualny numer

 


Okładka1 3 2018  1(3) 2018

  ISSN 2451-1846
  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 7

Artykuły oryginalne/Original

Zjawisko przemocy rówieśniczej i domowej w opinii dzieci i młodzieży miasta Włocławka
Paulina Smyk, Marta Lewicka

Ocena dostępności do papierosów w opinii dzieci i młodzieży z miasta Włocławka
Marta Lewicka, Paulina Smyk

Wpływ wybranych czynników na sposób postrzegania osób chorych na schizofrenię
Adrianna Frydrysiak

Stres pielęgniarki w opiece nad pacjentem w terminalnym okresie choroby nowotworowej
Maria Górniak, Grażyna Chojnacka-Kowalewska

Opis przypadku/Case Report

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej wobec pacjentki z marskością wątroby w przebiegu choroby Wilsona
Julita Szambelan, Monika Pietrzak, Beata Haor

Artykuły poglądowe/Review

Niezgodności a zdarzenia niepożądane jako element oceny jakości opieki długoterminowej
Robert Piekarski

Całość nr 1(3)2018 do pobrania

Ikonkadopobrania