Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu - Aktualny numer

 


Okładka2 3 2018  2(3) 20
18

  ISSN 2451-1846
  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 8

Artykuły oryginalne/Original

Ocena wiedzy pacjentów na temat czynników ryzyka związanych ze stylem życia, a występowanie chorób nowotworowych głowy i szyi
Urszula Karbowiak, Bogusława Serzysko

Ocena wiedzy i zachowań społecznych powiatu bełchatowskiego na temat HIV i AIDS
Iwona Dylak, Bogusława Serzysko

Ocena wiedzy stosowania leków OTC bez recepty wśród mieszkańców powiatu bełchatowskiego oraz personelu medycznego
Dorota Kołtunowicz, Bogusława Serzysko

Preferencje żywieniowe studentów kierunku pielęgniarstwo
Monika Sander-Grabowska, Beata Przystaś, Elżbieta Szudy, Beata Haor

Opis przypadku/Case Report

Zadania pielkęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrą niewydolnością nerek
Natalia Pawlak, Ida Szlachciak, Beata Haor

Artykuły poglądowe/Review

Opieka nad kobietą i dzieckiem z zespołem FAS
Agnieszka Komorowska

Całość nr 2(3)2018 do pobrania

Ikonkadopobrania