Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu - Aktualny numer

okładka 322017 

 

  3(2) 2017
  ISSN 2451-1846

  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 10

Artykuły oryginalne/Original

Skuteczność hiperbarii tlenowej w leczeniu ran przewlekłych
Barbara Mackiewicz, Leokadia Rezmerska

Ocena sprawności instrumentalnej seniorów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2, a poczucie własnej skuteczności
Mariola Rybka, Oliwia Rzepka, Joanna Przybylska, Robert Ślusarz

Wybrane aspekty doświadczania bólu przez pacjentów po zabiegu cholecystektomii
Paulina Gawarkiewicz, Robert Ślusarz

Wpływ wieku studentów kierunku pielęgniarstwo na nastawienie psychiczne i nawyki prozdrowotne
Natalia Pawlak, Ida Szlachciak, Zuzanna Walasiewicz, Beata Haor

Opis przypadku/Case Report

Pielęgnacja pacjenta z rurką trecheostomijną po leczeniu chirurgicznym nowotworu krtani - studium przypadku w oparciu o ICNP®
Paula Jankowska, Marzena Kikolska, Dorota Kochman, Mariola Głowacka

Artykuły poglądowe/Review

Małoinwazyjne metody w leczeniu przewlekłych dolegliwości bólowych kręgosłupa - udział pielęgniarki w zwalczaniu bóli...
Anna Raszka, Agnieszka Królikowska, Anna Antczak-Komoterska

Całość nr 3(2)2017 do pobrania

Ikonkadopobrania