Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu - Aktualny numer

 


Okładka4 3 2018 1 4(3) 2018

  ISSN 2451-1846
  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 8

Artykuły oryginalne/Original

Reakcje na sytuacje stresowe w opinii pielęgniarek na oddziałach zachowawczych
Teresa Siemianowska, Dominika Podsiadły, Robert Ślusarz

Reakcje na sytuacje stresowe w opinii pielęgniarek na oddziałach zabiegowych
Iwona Czarniecka, Dominika Podsiadły, Robert Ślusarz

Świadomość wyboru zdrowych produktów żywnościowych wśród studentów pielęgniarstwa
Monika Sander-Grabowska, Beata Przystaś, Anna Antczak-Komoterska

Porównanie wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwo ze studentami kierunków pozamedycznych na temat wirusowego zapalenia wątroby B
Magdalena Zawidzka, Elżbieta Nazar, Marta Kamińska, Anna Antczak-Komoterska

Opis przypadku/Case Report

Jakość życia i aktywność zawodowa pacjenta po przebytym zawale mięśnia sercowego
Marta Kamińska, Mariola Rybka

Artykuły poglądowe/Review

Nowotwór piersi - problemy i jakość życia kobiet po mastektomii
Karolina Ciechanowska, Karolina Krajewska, Anna Antczak-Komoterska

Całość nr 4(3)2018 do pobrania

Ikonkadopobrania