Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu - Aktualny numer

222017  2(2) 2017
  ISSN 2451-1846

  Beata Haor (redaktor naczelny)

 Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 10

Artykuły oryginalne/Original

Człowiek w obliczu choroby nowotworowej i śmierci
Maria Żygowska, Grażyna Chojnacka-Kowalewska

Jakość opieki medycznej w opinii chorych ze stomią jelitową
Monika Rychlewska, Leokadia Rezmerska

Analiza zmiennych u pacjentów kardiologicznych
Kamila Borowska-Szczepuchowska, Maria Posłuszna-Owcarz, Anna Antczak

Preferencje żywieniowe studentów kierunku pielęgniarstwo w zależności od wieku
Angelika Nawrocka, Magdalena Zawidzka, Elżbieta Nazar, Kamila Witkowska, Aleksandra Michalak, Ewelina Pacek, Beata Haor

Opis przypadku/Case Report

Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjentki z ostrym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego
Agnieszka Piernikowska

Artykuły poglądowe/Review

Osobowość typu D i choroba sercowo-naczyniowa: przegląd literatury...
Eugenia Minasidou, Theodora Kafkia, Alice Dimitriadou, Thomai Kallia, Michael Kourakos

Całość nr 2(2)2017 do pobrania

Ikonkadopobrania