Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu - Aktualny numer

 

Okadka 1 2017IwP1

 

  1(2) 2017

ISSN 2451-1846
Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 6

Artykuły oryginalne/Original

Wiedza pielęgniarek i jej wykorzystanie w terapii bólu pooperacyjnego u pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Leokadia Rezmerska, Ilona Dulska

Poziom wiedzy na temat raka szyjki macicy wśród kobiet
Paula Jankowska, Marzena Kikolska, Martyna Kwiatkowska, Dorota Kochman, Mariola Głowacka

Ocena jakości życia i zadowolenia ze zdrowia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Maria Klarkowska, Anna Antczak

Analiza postaw młodzieży wobec transplantacji narządów
Marzena Humańska, Katarzyna Michalina Dudek

Opis przypadku/Case Report

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z wielochorobowością w przebiegu otyłości
Milena Małgorzata Żuchowska,Dorota Kochman, Mariola Głowacka

Artykuły poglądowe/Review

Higiena i pielęgnacja jamy ustnej u pacjentów z udarem mózgu.
Wojciech Leśniak, Paweł Witt

Całość nr 1(2)2017 do pobrania

Ikonkadopobrania