Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu - Aktualny numer

 

 

okładka 422017  4(2) 2017
  ISSN 2451-1846

  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

 

 

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 7

Artykuły oryginalne/Original

Doświadczanie bólu i wiedza na temat jego patomechanizmu oraz metod leczenia w grupie pielęgniarek anestezjologicznych
Ewa Szczech, Mariola Rybka, Robert Ślusarz

Aspekty doświadczania bólu w grupie pielęgniarek anestezjologicznych w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych
Ewa Szczech, Anna Raszka, Agnieszka Piernikowska, Klaudia Daszuta

Opinia pacjentów w aspekcie radzenia sobie z bólem po zabiegach operacyjnych
Joanna Bluma, Agnieszka Królikowska, Teresa Siemianowska, Iwona Czarniecka

Czynniki wpływające na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego
Aleksandra Jagodzińska, Leokadia Rezmerska

Opis przypadku/Case Report

Współpraca zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z rozpoznaniem choroby Alzhaimera. Prezentacja przypadku
Joanna Solarz-Bogusławska

Artykuły poglądowe/Review

Przymus bezpośredni w aspekcie etycznym
Karolina Filipska, Robert Ślusarz

Całość nr 4(2)2017 do pobrania

Ikonkadopobrania