Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu - Aktualny numer

 


 

Okładka1 4 2019 1(4) 2019

  ISSN 2451-1846
  Beata Haor (redaktor naczelny)

 

Spis treści/Contents

Od Redakcji/Editorial
PDF - 8

Artykuły oryginalne/Original

Analiza poziomu zadowolenia z opieki badanych pacjentek oddziału położniczo-neonatologicznego w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych
Dorota Kochman, Paulina Wojasińska

Doświadczenia badanych pacjentek oddziału położniczo-neonatologicznego dotyczące opieki pielęgniarskiej w okresie hospitalizacji w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych z wykorzystaniem polskiej wersji skali NEWCASTLE
Dorota Kochman, Paulina Wojasińska

Strategie radzenia sobie ze stresem w opinii pielęgniarek
Agnieszka Piernikowska, Dominika Podsiadły

Interakcje wybranych leków z alkoholem, a poziom wiedzy studentów pielęgniarstwa
Elżbieta Nazar, Grażyna Chojnacka-Kowalewska

Opis przypadku/Case Report

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem zależności alkoholowej
Mariola Rybka, Lidia Jankowska, Joanna Przybylska

Artykuły poglądowe/Review

Mapowanie pojęć ICNP®  na przykładzie procesu pielęgnowania pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Magdalena Zawidzka, Beata Haor

Całość nr 1(4)2019 do pobrania

Ikonkadopobrania