Zbliżenia Cywilizacyjne - Aktualny numer

  

 

 OkładkaXIII 1 2017

  XIII (1) 2017
  ISSN 1896-4087
  Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)

 

 

 

Spis treści

Od redakcji

Ochrona ludności w Szwecji jako przykład nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego
Jerzy Trocha


Samowolne oddalenie w myśl art. 338 kodeksu karnego
Dominik Rosenau, Maciej Iwiński

    
Kursy repolonizacyjne na Śląsku Opolskim w latach 1945-1950
Janusz Pfaff

  
Osoby z chorobami psychicznymi na rynku
Emilia Trzcińska

    
Zygmunt Kukuła, Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii, Wyd. Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-231-0
Fabian Nalikowski [rec.]

 

 

 

 

Ikonkadopobrania