Zbliżenia Cywilizacyjne - Aktualny numer

Okładka XV 1 2019 

XV (1) 2019
ISSN 1896-4087
Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)

 

 

 

 

Spis treści
Od redakcji

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży w prawie polskim
Mateusz K. Maciejczuk, Konrad Wnorowski, Mateusz Olchanowski

Działalność Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1930-1939
Ludwika Majewska

Potrzeby społeczne związane z rozwojem społeczeństwa
Anna Pasek

Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego
Ewa Jakubiak

Zjawisko terroryzmu a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
Weronika Baran

Luka w podatku od towarów i usług jako zjawisko zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego
Marek Słupczewski 

Całość nr XV (1)/2019 do pobrania

Ikonkadopobrania