Ekonomia i zarządzanie - Aktualny numer

 

Okladka 4 2016m   IX(4) 2016

   ISSN 1896-8147
   Małgorzata Wiśniewska (redaktor naczelny)

 

 

 

 

 

Spis treści

Artykuły

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom przez Urzędy Pracy
Sandra Bednarek

   
Projekt aplikacji czasu rzeczywistego wspomagających działanie floty samochodowej (Flee Director)
Damian Bojałkowski, Adam Niewiadomski

   
Cyberslacking jako przykład zachowania nieetycznego
Paweł Marek Garski

   
Źródła konfliktów występujące w organizacji
Monika Katarzyna Gątarska

Kredyt jako najczęstsze źródło finansowania zewnętrznego wybierane przez włocławskie przedsiębiorstwa
Paulina Smolińska

       
Wpływ aplikacji mobilnych na wzrost bezpieczeństwa podróżujących po górach
Daniel Soliwoda, Wanda Gryglewicz-Kacerka

 

Całość nr IX (4) 2016 do pobrania

Ikonkadopobrania