P. Grabowiec - Religia obywatelska jako teoretyczna propozycja integracji politycznej Wspólnoty Europejskiej, Wrocław 2013, ss. 390

RECENZJA

P. Grabowiec, Religia obywatelska jako teoretyczna propozycja integracji politycznej Wspólnoty Europejskiej, Wrocław 2013, ss. 390

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2014.015

ISSN: 1896-4087


Pełny tekst:
PDF – 359-362